ENG

İLETİŞİM

MÜŞTERİ ANKET FORMU
Anket No : Sıra No. : Değerli Müşterimiz; Bu anketten amacımız, siz değerli müşterilerimizin tespit ve gözlemlerinizi ölçerek veri elde etmektir. Mevcut performansımızı görmek ve gelecekte iyileştirmek için sizden gelen bu veriler, analiz edilip değerlendirilecektir. Anketimizin alım yetkisine sahip sorumlular tarafından doldurulması, sağlıklı veri elde edebilmemize yardımcı olacaktır. Anketle ilgili olarak müşteri temsilcilerimiz ile irtibat kurabilirsiniz. Ankete katıldığınız için teşekkür ederiz.
Firma Adı
Firma Telefon
Çok İyi İyi Orta Yetersiz Çok Yetersiz
1. Ürünlerimizin sipariş şartlarına uygunluğu
2. Ürün çeşitlerimizin yeterliliği
3. Ürün ambalajları
4. Çalışma kolaylığı
5. Siparişlerin zamanında teslimatı
6. Çözüm üretebilme, pratiklilik
7. Doğru bilgi aktarımı
8. Gösterilen ilgi ve özen
9. Çalışmalarımızın profesyonelliği
10. Kritik personele ulaşabilirlik
11. Şikayetlerin zamanında çözümü
12.Fiyatlarımız hakkındakidüşünceleriniz nelerdir
Kalite Fiyat Zamanında Teslimat
13. Firmamızı tercih etmenizin en belirgin sebebi
14 . Firmamızdan Şikayetiniz var mı ? Varsa Lütfen Yazınız
Evet Hayır
15. Benzer ürünlerde başka tedarikçiler ile çalışıyor musunuz.