ENG

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

MED-MAR TUZ SAN.TİC.A.Ş. olarak; memleketimiz ve yerli-yabancı tüm müşterilerimiz için tutkuyla değer üretirken; faaliyetlerimizi içinde bulunduğumuz toplumun sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek, toplumsal refaha katkıda bulunacak şekilde yürütüyoruz. Bunu yaparken; çevreyi değerli bir hazine, tedarikçi ve bayilerimizi iş ortaklarımız ve insan kaynağımızı en değerli sermayemiz olarak görüyoruz

ÇALIŞANLARIMIZ

Şirketimize ait İnsan Kaynakları vizyonumuz; sürdürülebilir ve yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamaları ile MED-MAR TUZ SAN.TİC.A.Ş.’yi  çalışan bağlılığı en yüksek ve en çok tercih edilen marka konumuna getirmektir. Bunun için çalışanlarımıza fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen kapsayıcı bir iş ortamı sunuyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları yaklaşımımız, çalışma ilkelerimiz çerçevesinde yönetiyoruz. Tüm İnsan Kaynakları süreç ve uygulamalarında “fırsat eşitliğine önem vererek, farklılıklara ve etik değerlere saygılı olmak” prensibi ile çalışmaktayız. Çalışanlarımızın yaş, cinsiyet, inanç, etnik köken veya ayrımcılık unsuru olarak değerlendirmeden insan kaynakları süreçlerimizi yönetiyoruz. Eşit işe eşit ücret ve eşit haklar anlayışını benimsiyor, tüm süreçlerimizde bu uygulamaya izin vermiyoruz.

İnsan hakları anlayışımızın bir parçası olarak, faaliyetlerimiz kapsamında zorla çalıştırma, çocuk istihdamı gibi uygulamalara izin vermiyoruz. İnsan hakları konusunda tedarikçi ve iş ortaklarımızdan da benzer bir yaklaşım benimsemelerini, operasyonları dâhilinde ilkelerimize uyumlu hareket etmelerini bekliyoruz. Bu nedenle, tedarikçi ve iş ortaklarımızla yaptığımız hizmet ve yatırım sözleşmelerinde çalışma ilkelerimizi belirterek bu konuya dikkat çekiyoruz.

 İŞTE EŞİTLİK 

Tüm çalışanlarımıza işte eşitlik temel ilkesi ile yaklaşıyoruz. Bu doğrultuda yayınlamış olduğumuz işte eşitlik ilkeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle firmamız çalışanlarına değer verdiğimizi hissettiriyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve çalışma şartlarını güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına dönüştürmek için yayınlamış olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası kapsamında çalışmalarımızı sürekli iyileştirme mantığı çerçevesinde yürütüyoruz. İSG ilkelerimizi çerçeveleyen bu politika tüm iş süreçlerimiz ve çalışanlarımızın yanı sıra ilgili iş ortaklarımız için de bağlayıcı özellik olduğunu hatırlatıyoruz.

BAYİLER VE İŞ ORTAKLARIMIZ(TEDARİKÇİLERİMİZ)

Tedarikçiler ve diğer işortaklarımız süreçlerimizin devamı için önemli bir yer kaplamaktadır. Tedarikçilerimizi kalite, verimlilik, insan hakları, çalışma ortamı ve çevre performansı gibi ana sürdürülebilirlik alanlarında sistem ve uygulamalara uygun hareket etmelerini destekliyoruz. Faaliyetlerimiz kapsamında zorla ve zorunlu çalıştırma, çocuk istihdamı gibi uygulamalara izin vermiyor, insan hakları konusunda tedarikçi ve iş ortaklarımızdan da benzer bir yaklaşım benimsemelerini, operasyonları dâhilinde ilkelerimize uyumlu hareket etmelerini bekliyoruz. 

TOPLUM VE ÇEVRE

Meydana getirdiğimiz katma değerle ülkemizin gelişimine ve uluslararası platformda rekabet gücünü artırmasına katkı sağlamak ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşımına destek olmak amacındayız.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevreyi vazgeçilmez değerli bir kaynak olarak görüyor, gelecek nesiller için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir gelişimimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz çevreci üretim anlayışımız doğrultusunda üretim süreçlerimizde de çevresel etkilerin azaltılması için çalışıyoruz. Bu bağlamda enerji, sera gazı ve hava emisyonları konularının yanı sıra su, atık yönetimi konularda da çevreci ve verimli üretimin geliştirilerek, olumsuz etkilerinin düşürülmesini amaçlıyoruz.

Çevre Politikamız, çevre yönetimi anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.  Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın(tedarikçilerimizin) da aynı anlayış içerisinde olmalarını bekliyoruz. Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlar dikkatlice takip edilmekte ve üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için gerekli olan yatırım ve uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

Firmamız; Yasal otoritenin çevre yönetimi hususunda yaptığı düzenlemelerin haricinde, arazi kullanımımıza ait ormansızlaştırma olmadığını belirten politika ve prosedürleri benimsemiştir.  MED-MAR TUZ SAN.TİC.A.Ş., orman sakinlerinin, yerli halkın, gece konduların, azınlık gruplarının hakları, kaynakları, toprakları ve bölgeleri üzerinde etki değerlendirmelerini yapmaktadır.