Diğer Ürünler için tıklayın »

 
Salti’nin hammaddesi olan kaya tuzu yer altından çıkartıldığı için çevre kirliliği etkisi altında değildir.
 
Salti, ülkemizin en modern rafine edilmiş tuz teknolojisine sahiptir. Üretim, ham tuz sahasından paketleme birimine kadar bütün aşamalarda kalite kontrol laboratuvarı tarafından 24 saat süreyle denetlenerek gerçekleştirilmektedir. Salti, antikek madde ve iyotla zenginleştirildikten sonra tamamen hijyenik koşullarda, el değmeden paketlenmektedir. Ürün içerisine ilave edilen iyot, tüketicilerin iyot yetersizliği hastalıklarından korunması amacına yöneliktir.
 
Ham tuz stoklama, doygun tuz çözeltisi hazırlama, çözünmeyen safsızlıkların çöktürülmesi, kristalizasyon, santrifüjle ayırma, kurutma ve paketleme aşamalarından geçen Salti, yaygın satış noktalarıyla tüketiciye ulaşmaktadır.

 
© 2006 Med Mar Tuz.     Site Haritası